VOORWAARDEN

Verhuurvoorwaarden

1. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal.

2. Zowel bij opbouw en afbouw controleren gebruiker en verhuurder het materiaal.

3. Alle schade aan het materiaal, door of ten gevolge van onjuist gebruik onstaan, wordt door de gebruiker op eerste aanzegging vergoed.

4. LinZo Tentenverhuur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, door welk toeval of ongeluk tijdens of na gebruik van het materiaal.

5. Bij annulering tot 14 dagen voor gebruik berekenen wij € 25,00 administratiekosten. Bij latere annulering wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht. Bij annulering op de boekingsdatum dient u het volledige bedrag te betalen. Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

6. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist LinZo Tentenverhuur.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin